A Budafoki út megújítását megalapozó vizsgálatok eredményei

A Budafoki út megújításához szükséges megalapozó tanulmányt a BKK Zrt. megbízásából az Értékterv Kft. és a Mobilissimus Kft. készíti közösségi tervezés keretében.
A tervezési folyamat, melyben Újbuda Önkormányzata is aktívan részt vesz, 2018 novembertől 2019 januárig a megalapozó vizsgálatokkal kezdődött. On-line és papír alapú kérdőívekkel, illetve helyszíni kitelepülésekkel tártuk fel a lakosság által érzékelt problémákat, továbbá hét helyszínen végeztük el a gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom számlálását. Az alábbiakban a vizsgálatok legfontosabb eredményeit mutatjuk be.

Forgalmi viszonyok

2018 novemberében egy-egy napon végeztünk gyalogos és közúti forgalomszámlálást a Budafoki út Szent Gellért tér és Bogdánfy utca közötti szakaszán. A vizsgálatokhoz szükséges forgalmi adatokat egy 2+3 órás forgalomfelvétel alapján állítottuk elő az alábbi helyszíneken.

A forgalomszámlálás helyszínei
Gyalogosforgalom
A gyalogos közlekedés jelentős mértékű a térségben, a Budafoki út legforgalmasabb pontjain egy óra alatt közel 1000 gyalogos is elhaladhat. Jól érzékelhető a Műegyetem, mint forgalomvonzó célpont hatása: reggel az egyetem felé tartó gyalogosforgalom dominál, míg délután az ellenkező irányba tartó forgalom nagyobb.

Kerékpáros forgalom
A november 22-i felmérés alapján a napi kerékpáros forgalom a Budafoki út vizsgált szakaszának külső részén irányonként kb. 200 (két irányban összesen kb. 400), míg a belső szakaszon irányonként kb. 300 (két irányban összesen kb. 600-650) kerékpárosra becsülhető. Kedvezőbb időjárású hónapokban a forgalom ennél lényegesen magasabb: más mérőhelyek adatait is figyelembe véve egy átlagos szeptemberi, október eleji hétköznap a Budafoki út belső szakaszának kétirányú kerékpáros forgalma napi 1200-1500 kerékpárosra becsülhető.
A belső Budafoki út kerékpáros szempontból jelenleg nem vonzó: a kerékpárosok egy része hajlandó kerülőket tenni a Bartók Béla út, a Műegyetem rakpart vagy akár a Stoczek József utca felé azért, hogy elkerülje ezt a szakaszt, hiába ez lenne számára az optimális, közvetlen útvonal.

Közösségi közlekedés
A Budafoki út belső részén jelenleg egy buszjárat, a 133E közlekedik, mely Dél-Buda lakóterületei és a belváros közvetlen és gyors kapcsolatát szolgálja, összekötve Budafok, Albertfalva térségét az Erzsébet hídon és a belvároson keresztül a Keleti pályaudvar, majd Újpalota térségével. Hétköznap átlagosan két irányban (Nagytétény, illetve Újpalota felé) összesen több mint 10 ezer ember utazik autóbusszal a Budafoki út vizsgált szakaszán.

Gépjárműforgalom
A Budafoki út vizsgált szakaszának forgalma viszonylag kiegyenlített, kb. 10-11 000 egységjármű/nap nagyságú (egységjármű: átlagos személygépkocsi). A keresztező utcák (Bertalan Lajos utca, Lágymányosi utca) forgalma 2-3000 egységjármű/nap.
A belső szakasz forgalma erősen aszimmetrikus: a városközpont irányú forgalom csaknem kétszerese városhatár irányú forgalomnak. Ennek oka az úthálózat adottságaiban, az alternatív útvonalakban keresendő. Az Október huszonharmadika utca és Bogdánfy utca közötti szakasz forgalma ugyanakkor a két irány között kiegyenlített.
Számított napi forgalmak a mért pontokban (Ej/nap)
Parkolási helyzetkép
Összesen 238 db parkolóhely található a teljes vizsgált útszakaszon, megközelítőleg egyenletes eloszlásban – használatuk megismerése érdekében egy munkanapi parkolásfelvételt végeztünk reggel 6:00 és 19:00 között.
A teljes vizsgált szakaszon egy parkolóhelyen átlagosan 3,14 jármű fordult meg a nap folyamán, ennek területi eloszlása azonban változó. A Zenta utca – Bertalan Lajos utca, illetve a Karinthy Frigyes út – Irinyi József utca közötti szakaszokon az átlagnál kevesebb autó vette igénybe ugyanazt a parkolóhelyet egy nap folyamán, jellemzően hosszabb ideig. Ezzel szemben a Lágymányosi utca – Karinthy Frigyes úti szakaszon átlagosan 4,36 jármű fordult meg egy parkolóhelyen, amiből arra lehet következtetni, hogy ezeket a helyeket inkább rövid idejű parkolásra használták.
A Szent Gellért tér – Bertalan Lajos utca között a parkolóhelyek 40-50%-án egész nap ugyanaz a jármű állt, ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan autót tárolnak az utcában, amelyek nincsenek napi használatban.

Közlekedésbiztonság
A vizsgált szakaszon az elmúlt öt évben nem történt halálos baleset. Súlyos sérüléssel járó baleset két alkalommal, könnyű sérüléssel járó 14 alkalommal történt. A szakaszon nem azonosíthatók gócpontok, a balesetek elszórva történtek.
A helyszíni bejárások tapasztalatai alapján gyakoriak a Bertalan Lajos utcai csomópontban a Budafoki útról balra kanyarodó gépjárművek és a gyalogosok közötti konfliktusok. A Budafoki utat keresztező gyalogosforgalmi igények és ennek kialakított lehetőségei nincsenek összhangban. A kerékpáros közlekedés lehetőségei korlátozottak, és a szubjektív biztonságérzet rossz (szűk keresztmetszet, nagy gépjárműforgalom és buszközlekedés, illetve – szinte teljes hosszban – párhuzamos parkolás).

A lakossági problémafeltárás eredményei

Kérdőíves felmérés
A megalapozó vizsgálatok egyik fontos részét képezte a lakossági problémafeltárás, a helyi igények, a Budafoki utat különböző céllal használók napi mobilitása során érzékelt problémák megismerése. Célunk volt a problémákkal kapcsolatos, előzetes javaslatok összegyűjtése, melyek megfelelő alapot nyújtanak a fejlesztési változatok kidolgozásához.
Az adatgyűjtéshez mond online, mind papír alapú kérdőívet használtunk. A kérdőív felmérte a kitöltő demográfiai (korcsoport, nem) jellemzőit, a Budafoki úttal kapcsolatos viszonyát (jellemzően milyen céllal használja az utat, illetve közvetlen környezetét), jellemző közlekedési módját, és véleményét a Budafoki út jelenlegi buszközlekedéséről. A kérdőív második nagyobb blokkja pedig öt mobilitási terület (gyalogos, kerékpáros, közösségi és autós közlekedés, illetve közterület-használat) vonatkozásában kérdezett rá a legfontosabb problémákra.
Összesen 237 fő adta meg elérhetőségét a problémafeltáró kérdőív kitöltése kapcsán, mellyel jelezték részvételi szándékukat a közösségi tervezés további fázisaiban is, a továbbiakban közvetlenül is bevonásra kerülnek, a soron következő közösségi tervezési alkalmakról külön is tájékoztatjuk őket.

Helyszíni kitelepülések
A kérdőíves felmérésen kívül sor került a helyi közösség, a lakók és egyéb használók személyes megkérdezésére, amit helyszíni kitelepülések keretében valósítottunk meg. A résztvevők személyesen elmondhatták észrevételeiket, véleményüket, melyeket lejegyeztünk és a helyszínen kihelyezett légifelvételen is megjelöltük.
A standolások a problémafeltáró kérdőívnél kötetlenebb formában nyújtottak lehetőséget a résztvevőknek véleményük megosztására. Több esetben előfordult, hogy a lakosság felkészülten, előre összegyűjtött problémalistával érkezett a helyszínre.

Helyszíni kitelepülések adatgyűjtései
Az észrevételek feldolgozása
A kérdőíveken, kitelepüléseken és e-mailben összesen 1441 észrevételt fogalmaztak meg az érintettek, melyek alapján összesen 1796 problémát tudtunk azonosítani és problémakategóriákba sorolni.
A kategorizált észrevételeket figyelembe véve a legnagyobb arányban a személygépjárművel történő közlekedéshez kapcsolódó problémákat jeleztek a válaszadók, ideértve mind az autós közlekedést, mind a parkolást. A gyaloglás, kerékpározás esetében kevesebb észrevétel érkezett, a legkevésbé pedig az érintett szakaszon meglévő közösségi közlekedéssel kapcsolatos problémákat kifogásolták.
Az összes kategorizált probléma megoszlása
Valamennyi kategóriát együttesen figyelembe véve a 20-nál több alkalommal említett problémák jellemzően az egyéni gépjárműhasználathoz vagy annak negatív hatásaihoz kapcsolódtak, mint például a túl nagy forgalom, vagy az emiatt keletkező zaj- és légszennyezés. A legtöbben azt nehezményezték, hogy a járdán parkoló járművek elfoglalják a gyalogosok számára kialakított terület egy jelentős részét, továbbá hogy hiányoznak a kerékpározás infrastrukturális feltételei, illetve kevés a növényzet.
A 20 alkalomnál többször említett problémák
Az egyes problémakategóriák legfontosabb megállapításai
  • Közterület-használat: Döntő többségben a zöldfelületet hiányolták a Budafoki úton, mely túlzottan a motorizált közlekedésre van kiépítve és kevésbé felel meg a gyalogos közlekedés szempontjainak. A jelenlegi kialakítás a városlakók számára szabadidős tevékenységekre, szórakozási lehetőségekre (pl. teraszos üzlethelyiségek, kültéri padok) nem alkalmas. A közvilágítás bizonyos szakaszokon nem megfelelő, ami kihat a gyalogos és autós közlekedés minőségére is közlekedés- és közbiztonsági szempontból.
  • Gyalogos közlekedés: A legjelentősebb probléma a keskeny járda, ugyan a járdák fizikai kialakítása, szélessége elegendő lenne a gyalogos közlekedés számára, azonban sok esetben a parkoló autók akadályozzák a gyalogos közlekedést. Ezen felül hiányzik az akadálymentesítés, és több esetben is előfordul, hogy hosszabb időre lezárják a járdák egy adott részét, szintén megnehezítve a gyalogos közlekedést. Több észrevétel érkezett a gyalogátkelőhelyeket, a gyalogos átkelést érintően (átkelőhely hiánya, nem megfelelő láthatósága vagy a zöldidő rövidsége) is.
  • Kerékpáros közlekedés: Az észrevételek döntő többsége a kerékpáros infrastruktúra hiányát jelenti a teljes vizsgált útszakaszon. A nagy forgalomnak és a kerékpáros infrastruktúra hiányának köszönhetően a kerékpáros forgalom akadályoztatása és veszélyeztetése jelentős a vizsgált szakaszon, melyet az úttest rossz minősége tovább ront.
  • Közösségi közlekedés: A jelenlegi közösségi közlekedés fejlesztését javasolták többen: újabb buszmegálló kialakítását, a járatok sűrítését a zsúfoltság ellen, illetve a 86-os busz újbóli bevezetését javasolják, a válaszadók egy viszont az autóbuszok Budafoki úton történő átvezetésével kapcsolatos problémákat említik meg. Javaslatok érkeztek az autóbuszok másik útvonalra terelésére, vagy a zaj- és légszennyezettség csökkentése érdekében elektromos buszok közlekedtetésére.
  • Egyéni gépjármű-használat: Az érzékelt problémák egy része a túl nagy forgalomhoz és ebből adódóan a nagy zaj- és légszennyezettséghez, a rendszeres dugóhoz kapcsolódik, másrészt a gyalogosok veszélyeztetése is jelentős mértékben szerepelt az azonosított problémák között. Megjelenik továbbá az útburkolat nem megfelelő állapota is, amibe beletartoznak a hiányzó vagy kopott útfelfestések és a gyakori útfelbontások is.
  • Parkolás: Jelentős parkolási nehézségek, a gyalogosokat akadályozó járdán parkolás, vagy az úttesten közlekedő járművek forgalmát akadályozó parkolási problémák figyelhetőek meg az útszakaszon, az igény és a rendelkezésre álló kapacitás nem egyezik meg, ami a gyakran szabálytalan parkolást eredményez.
A megalapozó vizsgálatokat követően, a forgalmi adatfelvételek eredményeit és a lakossági, szakmai szervezetek észrevételeit a fejlesztési változatok képzése során figyelembe vesszük. Jelenleg a koncepcionális változatok meghatározása történik, melyeket a problémafeltárás és adatfelvételek eredményeivel összevetve is értékelni fogunk. Azaz megvizsgáljuk, hogy az adott változat milyen mértékben kezeli az összegyűjtött problémákat, problématípusokat.
Értékterv Kft. - Mobilissimus Kft.